Harare
Harare
Bulawayo
Mon - Fri / 08:00 - 17:00
|
info@ruralteachers.co.zw
|
+263776129336
Mon - Fri / 09:00 - 19:00
|
info@ruralteachers.co.zw
|
+263776129336
BE A MEMBER

(ARTUZ Ndebele Updates) UKUPHITHIZELA NGEVIKI YOKUVULWA KWEZIKOLO

19 ZIBANDLELA 2020

Iviki yokuqala yokuvulwa kwezikolo ngo2020 ibigcwele ukuphithizela. Kunanzelelwe ukuba inkulungwane ezingamstshumi ayisithupha lanhlanu zababalisi abamelwe zinhlanganiso ezimela ababalisi kanye labangamelwanga azilugxobanga ezikolo ngemva kokuba uhulumende ehluleke ukugcwalisa isikhalazo sababalisi sokukhuphula iholo.

Ababalisi banqabe ukukhwezelwa iholo nge 97% kanye lokuhlala bephiwa ama “cushioning allowances” bechaza ukuba lokhu kokubili yibuphoxo kanye lesivalamlomo ngoba kuyimali elokhe ingeneli ukusuthisa indingeko zabo kanye lezimuli zabo. Ababalisi bakhangelele ukuba uhulumende abaholise imali elinganiswe laleyo ababeyihola ngoMpandula 2018 ilinganiswe ngabatshintsha ngayo ebhanga.

Isimemezelo sika Prof. Mthuli Ncube sokuthi uhulumende akenelisi ukukhuphula iholo lezisebenzi zikahulumende silole njalo isimiso sababalisi sokungayi emsebenzini senza njalo lalabo ababeke bahamba bekele.

Kunanzelelwe ubunengi bababalisi abahlukunyezelwa ukungabi semsebenzini behlukunyezwa ngabakhulu babo kanye labogatsha lwezemfundo. Sikhuthaza abaphathi bezikolo kanye labogatsha lwezemfundo ukuba bahloniphe amalungelo ezisebenzi.

Amalanga amabili okuphela kweviki yokuvulwa kwezikolo, ulwesine lolwesihlanu, ebengamalanga obekukhangelelwe intokozo lenjabulo ngoba ababalisi bethole iholo labo kanye le “cushioning allowance” kodwa bekulokudana okukhulu, usizi lokuthukuthela ngoba imali yabo yengezelelwe ukungeneli yikukhuphuka kwentengo yamafutha okuhambisa izimota khona okubangele ukuqansa kwezintengo.

Ababalisi lakhathesi abakenelisi ukufinyelela ezindaweni zabo zokusebenza kuyonale iviki yesibili esesingena kiyo. Uhulumende kumele aphange alungise udaba lolu ukuze inhlelo zezikolo zihanjiswe ngemfanelo.

*Ugatsha olubona ngokuhanjiswa kwemibiko* *lwenhlanganiso ye*  *ARTUZ*

+263775438618/773455404/786820860/776225219

Follow us on Twitter: @ARTUZ_teachers

Like our Facebook page: Rural teachers Union in Zimbabwe

Website:
www.ruralteachers.co.zw

Related Posts

Leave a Reply